VERKIEZINGEN 2018

Hugo Schaffrath

Fractievoorzitter en raadslid
Tevens plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de auditcomissie
lid van de advies commissie voor de raad

Beijlkensweg 76
6438 KB Oirsbeek
Mobiel :06 27821174
E-mail: 
hugoschaffrath@home.nl

https://www.facebook.com/hugo.schaffrath

http://linkedin.com/in/hugoschaffrath

https://mobile.twitter.com/hugoschaffrath

Waar sta ik voor:

 

SAMEN NAAR DE KERN
Betekent ook meedenken, meebeslissen en mee doen van onze burgers!

Jarenlange inzet vanaf 1970 door de Vernieuwingsgroep en het SAMEN met u denken vanuit de KERN, heeft grote invloed gehad op onze Gemeente haar burgers en hun KERNEN.

Al die jaren zijn wij als Vernieuwingsgroep week in week uit en met alle plezier voor uw belang en voor uw KERN aan het werk. Dat zelfde is ook voor Beekdaelen vanzelfsprekend. Ook hier doen we dit weer SAMEN.

Inmiddels heb ik mede door uw keuze 28 jaar deel uit mogen maken van de gemeenteraad. Ook de komende raadsperiode sta ik weer klaar voor alle burgers, alle verenigingen en hun KERNEN.

Burgerparticipatie houdt in dat ook u mee denkt, mee doet en ook mee beslist. De politiek in de nieuwe gemeente Beekdaelen moet meer loslaten in vertrouwen, dat is voor velen nog misschien nog moeilijk maar voor de Vernieuwingsgroep is dit al jaren vanzelfsprekend. Alleen dan kunnen we SAMEN bouwen aan het wel en wee van al onze KERNEN in de nieuwe gemeente Beekdaelen.

Als lijsttrekker en boegbeeld van de Vernieuwingsgroep ben ik er klaar voor om SAMEN met onze ander kandidaten verder te werken aan onze prachtige KERNEN in het nieuwe Beekdaelen.

Mag ik op uw voorkeursstem rekenen!

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Kandidaat

Facebook