WETHOUDERS

Karel Wolff (1e loco- burgemeester) 0,7 FTE

Portefeuilles:
• Ruimtelijke ordening;
• Bouwen, grondzaken;
• Volkshuisvesting, wonen;
• Verkeer;
• Afval, milieu;
• Woonwagenzaken.

Park 6
6373AR Landgraaf
Tel :
Mobiel :06 8367 3962
Email: 
k.wolff@schinnen.nl

Jeannette Quadvlieg-van Dam (3e locoburgemeester) 0,85 FTE

• Decentralisatie AWBZ/WMO-uitvoering;
• Dienstverlening, burgerparticipatie;
• Duurzaamheid-beleid, algehele integratie en coordinatie;
• Riolen,pompgemalen, openbare verlichting;
• Communicatie, voorlichting;
• GGD;
• Recreatie, toerisme;
• Leerlingenvervoer;

Eindstraat 18
6456 AP Bingelrade
Tel: 046-4423806
Mobiel: 06-54328471

Email: j.quadvlieg@schinnen.nl

Facebook