VERKIEZINGEN 2022 – ONZE KANDIDATEN

NR. 1 Hugo Schaffrath

Oirsbeek
Mobiel: 06 27821174
E-mail: 
hugoschaffrath@home.nl

https://www.facebook.com/hugo.schaffrath
32 jaar raadslid en 20 jaar fractievoorzitter van de Vernieuwingsgroep. Voor de 4e keer de lijsttrekker van de Vernieuwingsgroep. Werkzaam als Adviseur inkoop en aanbesteden bij de Waterleiding Maatschappij Limburg met als specialisatie maatschappelijk verantwoord inkopen. In mijn vrije tijd veel op de achtergrond betrokken bij initatieven van verenigingen of burgers.

Waar sta ik voor: SAMEN NAAR DE KERN

Nr. 2 Jeannette Quadvlieg-van Dam

Bingelrade

E-mail: jquadvlieg@hetnet.nl

Jeannette vertegenwoordigt voor de derde maal als wethouder ook de vrouwen uit de gemeente in het college. Zij heeft bestuurlijke ervaring als statenlid, AB-lid van het waterschap, raadslid en bij diverse vrijwilligersorganisaties. Als wethouder heeft zij hard gewerkt aan de bestrijding van de wateroverlast, stond zij aan de lat voor de wmo, vrijwilligersbeleid en de eenzaamheidsbestrijding

Nr. 3 Leon Rijkx

Wijnandsrade
E-mail: l.rijkx@home.nl

Leon is 14 jaar actief binnen de politiek als fractievoorzitter, daarnaast is hij werkzaam in de zorg. Zoals u van hem gewend bent blijft hij ook de komende periode benaderbaar voor iedereen, zowel voor burgers als ondernemers. 

Nr. 4 Levin de Koster

Oirsbeek
E-mail: kosterdelevin@gmail.com

Levin is benaderbaar en zet zich op een positieve frisse wijze in voor en door heel Beekdaelen. Hij werkt als wijkregisseur leefbaarheid en veiligheid voor de gemeente Roermond. Op deze manier ziet hij hoe onze samenleving piept en kraakt. Hij wilt zich inzetten voor Beekdaelen om deze prachtige plek zo levendig mogelijk te houden. In de afgelopen raadsperiode was hij ook commissievoorzitter. Levin geit er veur uch veur, De Koster wat ’t kos.

Nr. 5 Jos Pieper

Schinveld
E-mail: jos.pieper@ziggo.nl

Jos laat al 20 jaar zijn stem horen onder andere als fractievoorzitter, raadslid en lid van vele commissies. Daarbij was controle van de macht een belangrijk speerpunt voor hem. Iets wat nu meer dan ooit aandacht vergt. Als geboren Schinveldenaar heeft hij zich vooral gericht op het behoud van onze mooie bossen en landerijen, opkomen voor onze sociaal zwakkeren en bestrijden van AWACS-overlast.

Nr. 6 Hugo Raes

Schinveld
E-mail: hugoraes@live.nl

Hugo is geboren en getogen in Schinveld. Sinds 2006 maakt hij deel uit van de gemeenteraad en is hij fractievoorzitter geweest. Meer dan 19 jaar is hij bestuurslid van Stop AWACS en dit is een van zijn belangrijkste drijfveren. Met zijn pragmatische aanpak wilt hij zich nogmaals 4 jaar inzetten voor Beekdaelen.

Nr. 7 John Marissen

Puth
E-mail: marissenjohn@gmail.com

 

De afgelopen 8 jaar heeft John zich ingezet voor uw belangen als raadslid. Hij is woonachtig in het schitterende Puth waar hij samen zijn gezin een camping runt. Zijn aandachtsgebied is de openbare ruimte. Hier wilt hij zich nogmaals 4 jaar voor inzetten.

Nr. 8 Ton Kollée

Nuth
E-mail: kollee@home.nl

Ton is niet alleen iemand die zegt wat hij gaat doen, maar ook doet wat hij zegt. Hij heeft ervaring als gemeenteraadslid en Provinciale Statenlid. Ton is momenteel werkzaam als Manager bij Hogeschool Zuyd. Ton wil zich met name inzetten voor meer woongelegenheid voor jongeren, het aanpakken van verkeersdrukte en onveiligheid in de kernen als gevolg van de Buitenring.

 

Nr. 9 Jan Hermans

(Klein) Doenrade
E-mail: jpjhermans@home.nl

Jan is meer dan 40 jaar politiek actief en heeft ervaring als commissielid, raadslid en wethouder. Verder is hij meer dan 40 jaar werkzaam bij de politie. Zijn kernwaarden zijn duidelijk, open, eerlijk en transparant communiceren. Hij is een verbinder met als slogan: ‘regelen in plaats van ritselen’. Graag wil ik mij inzetten om samen met u Beekdaelen leefbaar en veilig te houden!

Nr. 10 Bér van den Heuvel

Nuth
E-mail: berheuvel@gmail.com

Bér is geen onbekende in het Nuthse. Jarenlange ervaring in de politiek als raadslid, statenlid en wethouder maken van hem een ervaren rot.

Nr. 11 Mia Jaeqx-Loijens

Hulsberg
E-mail: m.jaeqx@home.nl

Mia heeft enorm veel zin om zich hard te maken voor onze ouderen in de gemeente en de kern Hulsberg. Na enkele jaren twijfelen neemt ze de stap om politiek actief te worden en de Vernieuwingsgroep is enorm blij met haar komst!

Nr. 12 Nienke van Kordenoordt

Amstenrade

E-mail: nienke@kordenoordt.nl

Geboren en getogen in Schimmert en inmiddels inwoner van het mooiste straatje van Amstenrade.

In haar werk als beleidsadviseur in het hbo-kunstonderwijs draag ik als vanzelfsprekend de kunst- en cultuursector een warm hart toe. De sector laat men op een ‘out of the box’ manier actuele vraagstukken oplossen en leert eenieder de wereld telkens met andere ogen te zien. Mede hierdoor ontstaat er een plekwaar iedereen zich op zijn eigen manier thuis kan en mag voelen. Als lid van de centrale medezeggenschapsraad voel ik mij fijn op een plek waar ik kan bijdragen aan het grotere geheel en waar ik de belangen van een grotere groep mag behartigen. 

Hiernaast zet ik mij als vrijwilliger graag in voor het verenigingsleven en lokale initiatieven. Deze initiatieven hebben op meerdere vlakken een belangrijk doel in onze gemeente (sociaal, maatschappelijk en duurzaamheid) en moeten gestimuleerd en ondersteund worden. 

Ik streef ernaar om vanuit de vernieuwingsgroep met name jongeren en jongvolwassenen meer te betrekken bij deze waardevolle thema’s. 

Samen verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Beekdaelen en het behoud van een heerlijke leefomgeving met oog voor de omgeving en voor elkaar, zodat de nieuwe generaties weer net zo fijn mogen wonen ‘in ’t durp’, dáár zie ik naar uit!

Nr. 13 Pascal Stegers

Schinnen
E-mail: info@bstegers.nl

 

Nr. 14 Marco Meijer

Vaesrade
E-mail: komeijer@wxs.nl

 

Nr. 15 Erik Kempeners

Oirsbeek
E-mail: ekemp@hotmail.com

Nr. 16 Victor Diederen

Hillensberg
E-mail: mcvic68@outlook.com

Nr. 17 Jos Weijers

Puth
E-mail: jwweijers@gmail.com

Nr. 18 Stan Kusters

Doenrade
E-mail: stan_kusters@hotmail.com

Nr. 19 Bas Lindelauf

Amstenrade
E-mail: baslindelauf@gmail.com

Nr. 20 Jan Rijk

Merkelbeek
E-mail: jhmrijk@gmail.com

Nr. 21 Nathalie Louis-Dols

Jabeek
E-mail: dols-louis@kpnplanet.nl

Nr. 22 Leon Theunissen

Schinnen

Nr. 23 Hans Wijts

Oirsbeek
E-mail: hanswijts@home.nl

Nr. 24 Leo Delahaije

Schinnen
E-mail: l.delahaije@home.nl

Nr. 25 Marc Stachowski

Merkelbeek

Nr. 26 Jon Hermans

Oirsbeek
E-mail: jon.hermans@home.nl

Nr. 27 Guus van Egdom

Puth
E-mail: guusvanegdom@kpnmail.nl

Nr. 28 Els Mengelers - Hermans

Oirsbeek

Nr. 29 Hans Erkens

Schinnen
E-mail: hanserkens1407@gmail.com

Facebook