VG BIJEENKOMSTEN

Alle fractieleden van de VG hebben een eigen portefeuille binnen hun interesse- of kennisgebied. Voorafgaand aan commissievergaderingen en raadsvergaderingen, overlegt de fractie over de agendapunten of andere zaken in een fractievergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar en u kunt deze altijd bijwonen. De fractie van de VG stelt uw mening zeer op prijs. De fractie komt geregeld bij elkaar. Wilt u er bij zijn stuur een mail naar kosterdelevin@gmail.com

Waar? Bezoekadres: Scalahof 1, 6365 BK Schinnen. Grote fractiekamer onderingang van het gemeentehuis (draaideur aan het plein).

Dit is één moment dat u kunt spreken met de fractieleden over zaken die u belangrijk vindt. Wij nodigen u hiervoor, zoals al eerder gezegd,  van harte uit. Meld u wel even aan van te voren.

Facebook