VG BIJEENKOMSTEN

Alle fractieleden van de VG hebben een eigen portefeuille binnen hun interesse- of kennisgebied. Voorafgaand aan commissievergaderingen en raadsvergaderingen, overlegt de fractie over de agendapunten of andere zaken in een fractievergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar en u kunt deze altijd bijwonen. De fractie van de VG stelt uw mening zeer op prijs. De fractie komt bij elkaar om 19.00 uur op elke maandag voorafgaand in de week waarin ook de commissievergaderingen en elke donderdag voorafgaande aan de raadsvergaderingen.

De agenda van deze vergaderingen vindt u terug op de website van de gemeente. http://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=schinnen

Waar? Bezoekadres: Scalahof 1, 6365 BK Schinnen. Grote fractiekamer onderingang van het gemeentehuis (draaideur aan het plein).

Dit is één moment dat u kunt spreken met de fractieleden over zaken die u belangrijk vindt. Wij nodigen u hiervoor, zoals al eerder gezegd,  van harte uit. Meld u wel even aan van te voren.

Facebook