MEEDOEN

Planvorming, in samenwerking met inwoners en organisaties, staat centraal in onze werkwijze. Inwoners weten wat er speelt in hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Samenwerking met inwoners is echter voor ons de belangrijkste voorwaarde voor succes. Dat is waar we het college (en ook onszelf als raadsleden) op blijven aanspreken. U kunt onze gemeenteraadsleden natuurlijk altijd benaderen voor advies en hulp. Tevens bent u van harte welkom op onze openbare fractievergaderingen.

Facebook