WAAROM LOKAAL?

Waarom zou u op een lokale partij stemmen, zoals de Vernieuwingsgroep en niet op een landelijke partij? We geven u graag een aantal overwegingen mee:

 

 1. Kijk naar het doel of de doelstelling van de diverse politieke partijen. Belangrijkste doelstelling van een landelijke politieke partij is: het verkrijgen of vergroten van de macht in politiek Den Haag. Dus op het Binnenhof. Doelstelling van elke plaatselijke lokale politieke groepering is: de belangen van de gemeente en haar inwoners te behartigen door op politiek onafhankelijke basis vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad.
 2. De meeste punten op de raadsagenda hebben niets te maken met ideologie, levensbeschouwing of religie zoals bij landelijke partijen. Een neutrale, praktische opstelling werkt dan beter.
 3. Raadsleden van de fracties van landelijke partijen zijn geneigd de richtlijnen en standpunten van hun partij uit te dragen en op te volgen. Ook als die landelijke standpunten van geen wezenlijke betekenis zijn voor de gemeente.
 4. Een plaatselijke afdeling van een landelijke partij met een ‘echte’ ideologie kan nooit in beginsel ‘alle’ inwoners van een gemeente vertegenwoordigen. Inwoners zijn een mengelmoes (optelsom) van allerlei levensbeschouwingen en meningen. Een neutrale, praktische opstelling werkt dan beter!
 5. De meeste mensen voelen nauwelijks verwantschap met welke landelijke politieke partij dan ook. Bij een ‘lokale partij’ vind je echte idealisten die met grote betrokkenheid voor hun kerkdorp en met een luisterend oor aan de slag gaan.
 6. Fracties van landelijke partijen schermen ten onrechte met ‘wij hebben contacten met onze mensen in politiek Den Haag’. Klopt dit? Contacten met ministeries zijn haast altijd ambtelijke contacten en ambtenaren functioneren op apolitieke wijze. Ze vragen niet aan een bezoekende wethouder “van welke partij bent u?”, maar: “uit welke gemeente komt u?”
 7. Onderzoeken van ‘bestuurskundigen’ hebben uitgewezen dat naarmate lokale partijen sterker vertegenwoordigd zijn in een gemeenteraad, de afstand tussen de burgers en de overheid kleiner is.
 8. 8. De raadsleden van een lokale partij moeten hun zetelwinst zelf verdienen door eigen inzet en niet door een bezoekje van Haagse kopstukken in campagnetijd.
 9. Burgers willen zelf meedenken en meebeslissen over zaken die hen direct raken! Een lokale partij, vaak ontstaan als burgerinitiatief, past in dat denkpatroon.
 10. Alle bestuurskundigen en politicologen schrijven en zeggen dat lokale partijen juist zeer waardevol zijn voor het werk in een gemeenteraad. Zij houden de gemeentepolitiek ‘lokaal’. Zij zijn het zout in de pap. Door het optreden van een lokale partij worden de raadsleden, die wel gebonden zijn aan een landelijke partij, weer wakker en gaan hun gedrag aanpassen, anders verliest de landelijke partij in de gemeenteraad zetels.
 11. Door de grote winst van de laatste 20 jaar is de waardering voor de lokale partijen toegenomen. Vanaf 1988 probeerden landelijke partijen zich met kracht te afficheren als ‘lokale partij’. Ze willen dan wel geen lokale partij zijn, maar ze willen er wel op lijken! Dit kan als een compliment worden beschouwd voor de echte lokale partijen.
 12. De lokale partijen gaan stabiel hun eigen gang, passen zich zo nodig aan en blijven bij hun eigen gemeentelijke bestuurslaag. Een puur lokale partij, voortgekomen uit en geworteld in de plaatselijke samenleving, zal altijd een plaats blijven houden in de gemeenteraad. Met hart voor lokale belangen, waarbij de burgers centraal worden gesteld. De Vernieuwingsgroep bestaat al vanaf 1969!
 13. Veel landelijke partijen hebben een zeer beperkte doelgroep. B.v. voor ouderen, voor dieren enz. De Vernieuwingsgroep is er voor alle burgers.
Facebook