HISTORIE VG

Het eerste logo van de VG ontworpen in 1970 door Ed Boesten uit Oirsbeek.
In de jaren zestig waren er nagenoeg geen landelijk partijen vertegenwoordigd en voerden de fracties in de Limburgse gemeenteraden veelal de naam van een persoon. In Oirsbeek en Doenrade, indertijd één gemeente met zo’n 3500 inwoners, waren zes partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Zef Thijssen, uit Oirsbeek, was in die tijd niet gelukkig met het politieke beleid in de gemeente en hij richtte, met een groep sympathisanten, in 1969 een politieke partij op. Geen “Lijst Thijssen” maar “Vernieuwingsgroep 70” (VG), dat was vooruitstrevend in Nederland in die tijd.
De Vernieuwingsgroep in 1970 op de binnenplaats van de gerenoveerde Schepenbank in Oirsbeek. De namen van links naar rechts zijn. (Math Thijssen, Louis Steinmetz, Zef Thijssen, Mathieu Wijts, Miriam Toonen – Benders, Jos Kempeners, Betty Douven-Schmitz, Sjaak de Koster, Loek Brouwers, Remy Douven.
  • PERIODE 1970-1981 Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1970 kreeg de VG 157 stemmen en Zef Thijssen kwam in de raad. In 1974 kwam er bijna een verdubbeling naar 278 stemmen, maar het bleef bij die ene zetel van Zef Thijssen. Eind jaren zeventig ontstond een samenwerking tussen Zef Thijssen en Sjaak de Koster. Sjaak was sinds 1962 actief als raadslid in de gemeenteraad van Oirsbeek. Deze samenwerking had effect. In 1978 kreeg de VG  537 stemmen en beide heren kwamen in de gemeenteraad. Mede door de inbreng van deze raadsleden veranderde er nogal wat in de voormalige gemeente Oirsbeek. De intentie en inzet van Zef Thijssen en Sjaak de Koster voor de gemeente en burgers werden alom gewaardeerd. De basis van het succes van onze partij. Overigens waren dit de laatste verkiezingen van de gemeente Oirsbeek.
Zef Thijssen
  • PERIODE 1981-1986
    Schinnen, een plattelandsgemeente, ingesloten tussen de stedelijke gebieden van de Oostelijke en Westelijke mijnstreek. De kerkdorpen Amstenrade, Doenrade, Oirsbeek, Puth, Schinnen en Sweikhuizen behoorden nu ook tot deze nieuwe gemeente. Ruim 13.000 inwoners. Bij de verkiezingen in 1981 waren er 15 raadszetels te verdelen. De VG besloot om in de nieuwe gemeente met dezelfde politieke aanpak door te gaan. We kregen 883 stemmen, helaas 7 stemmen tekort voor twee zetels. De ene zetel werd bemand door Zef Thijssen.
In 1981 vonden in Limburg gemeentelijke herindelingen plaats. De gemeenten Oirsbeek, Amstenrade en Schinnen werden samengevoegd tot één nieuwe gemeente “Schinnen”.
Schinnen, een plattelandsgemeente, ingesloten tussen de stedelijke gebieden van de Oostelijke en Westelijke mijnstreek. De kerkdorpen Amstenrade, Doenrade, Oirsbeek, Puth, Schinnen en Sweikhuizen behoorden nu ook tot deze nieuwe gemeente. Ruim 13.000 inwoners. Bij de verkiezingen in 1981 waren er 15 raadszetels te verdelen. De VG besloot om in de nieuwe gemeente met dezelfde politieke aanpak door te gaan. We kregen 883 stemmen, helaas 7 stemmen tekort voor twee zetels. De ene zetel werd bemand door Zef Thijssen.
De eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente.
  • PERIODE 1986-2002 In 1986 weer een winst, 1060 stemmen en nu hadden we de tweede zetel, Sjaak de Koster kwam weer in de raad, naast Zef Thijssen. De verkiezingen van 1990 werden een succesverhaal, 1730 stemmen, een groei van ruim 60% en een derde zetel werd ingenomen door Hugo Schaffrath, naast Zef Thijssen en Sjaak de Koster. Daarnaast werdt de VG de op één na grootste partij. De verkiezingen van 1994 werden weer een succesverhaal, 1984 stemmen, Hugo Schaffrath, Zef Thijssen en Sjaak de Koster kwamen in de raad. Tijdens de verkiezingen van 1998 stabiliseerde het aantal stemmen, met name door een lage opkomst. Totaal 1913 stemmen en wederom kwamen Hugo Schaffrath, Zef Thijssen en Sjaak de Koster in de raad.
  • PERIODE 2002 – 2006 Voor de verkiezingen van 2002 neemt Zef Thijssen, op eigen verzoek, afscheid na 32 jaar raadslid te zijn geweest. Zef kreeg hiervoor een Koninklijke en gemeentelijke onderscheiding. De verkiezingen in dat jaar werden wederom een succes, 2568 stemmen en nu goed voor vijf zetels. Sjaak de Koster, Hugo Schaffrath, Henriëtte Thuis, Hans Heijnen (hij werd tijdens deze periode vervangen wegens gezondheidsredenen door Ger de Vlieger) en Harry Driessen kwamen in de gemeenteraad. Helaas lukte het wederom niet om aan een coalitie deel te nemen.
  • PERIODE 2006 – 2010 Voor de verkiezingen van 2006 neemt Sjaak de Koster,  op eigen verzoek, afscheid na meer dan 32 jaar raadslidmaatschap. De verkiezingen in dat jaar werden een minder succesvol wat het aantal stemmen betreft. Mede veroorzaakt door de komst van een nieuwe lokale partij de groep Cals. 2076 stemmen en goed voor vier zetels. Hugo Schaffrath was de nieuwe lijsttrekker en nieuwe fractievoorzitter. Hij wist voor het eerst in de geschiedenis van de Vernieuwingsgroep in de coalitie te komen, samen met de PVDA en het CDA. Henriëtte Thuis werd de 1e wethouder. Peter Beumers (werd tijdens deze periode vervangen wegens werkomstandigheden door Ton Wasser) en Harry Driessen komen in de gemeenteraad.  Eind 2007 komt er een coalitiebreuk met het CDA en er komt een nieuwe coalitie met PVDA en groep CALS. Henriëtte Thuis en Harry Driessen wisselen van wethouder naar raadslid.
  • PERIODE 2010 – 2014 De verkiezingen van  2010 zijn een groot succes. De groep Cals sluit zich aan bij de VG en er worden 2718 stemmen gehaald. Wederom wordt deelgenomen aan een coalitie samen met de PVDA. Jan Hermans wordt wethouder en de tweede wethouder komt van buitenaf in de persoon van Hans Ubachs uit Onderbanken. Gedurende deze periode wordt hij echter benoemd tot burgemeester in Laarbeek. Hugo Schaffrath, Henriette Thuis, Jan Leblanc, Jan Lubberdink en Ton Wasser komen in de raad. Deze laatste twee overlijden helaas tijdens deze periode en worden vervangen door Harry Driessen en Jan van de Bosch. In deze periode overlijden tevens Hans Heijnen (oud voorzitter en raadslid) en Zef Thijssen (oud raadslid en een van de medeoprichters van de VG).
  • PERIODE 2014 – 2018 Ook de verkiezingen van 2014 zijn een groot succes. De VG start met een lijst van 30 kandidaten en er worden 2788 stemmen gehaald en wederom wordt deelgenomen aan een coalitie samen met het CDA. Jan Hermans wordt wethouder en de tweede wethouder komt van buitenaf in de persoon van Karel Wolff. Gedurende deze periode wordt Jan Hermans opgevolgd door Jeannette Quadvlieg-van Dam, voormalig raadslid en wethouder van de gemeente Onderbanken. Hugo Schaffrath, Henriette Thuis, Levin de Koster, John Marissen, Pierre Thijssen en Frits Roberts, worden de nieuwe raadsleden. In 2016 overlijdt Sjaak de Koster (oud raadslid) en neemt de gemeenteraad van Schinnen daarnaast het besluit om per 1 januari 2019 te fuseren met de gemeente Onderbanken en Nuth. Beekdaelen wordt de nieuwe naam voor de fusiegemeente.
  • PERIODE 2019 – 2022 Ook de verkiezingen van november 2018 zijn een groot succes. De VG start met een lijst van 28 kandidaten en behaalt 6 zetels  van de 25 in de nieuwe gemeente Beekdaelen. Er wordt wederom deelgnomen aan een coalitie met het CDA, aangevuld met Groen Links en PvdA. Jan Hermans en Jennette Quadvlieg worden de nieuwe wethouders.

Klik hieronder voor meer informatie over de uitslagen in het verleden.

Uitslagen van de verkiezingen vanaf 1958 (PDF)

Uitslagen van de uitgebrachte stemmen op de kandidaten van onze partij vanaf 1970 (Excel)

Facebook