Vernieuwingsgroep Beekdaelen

Uw stem in onze gemeente!

 

BEEKDAELEN IS UW EN ONS THUIS EN WIJ ZIJN EEN LOKALE POLITIEKE PARTIJ

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in de Vernieuwingsgroep (VG). De VG is in 1969 opgericht in de voormalige gemeente Oirsbeek en uitgegroeid tot de grootste partij van de gemeente Schinnen. Ook in de nieuwe fusiegemeente Beekdaelen zullen wij vertegenwoordigd zijn. De VG is niet links of rechts georiënteerd maar is er voor alle inwoners van onze gemeente. Wij hebben, in tegenstelling tot de landelijke partijen die in de de gemeente vertegenwoordigd zijn, geen beïnvloeding van bovenaf. De VG stelt de eigen burger en hun KERN in het middelpunt van de politieke agenda. Naar onze mening moet de (gemeente) politiek zo functioneren dat elke inwoner zich in de gemeente thuis kan voelen. De verenigingen met hun vrijwilligers zijn de smeerolie van onze gemeente en hebben daarom een belangrijke functie in onze gemeenschap en samenleving.

Beekdaelen is een groene gemeente en dit moet naar onze mening vooral zo blijven. Door haar bijzondere landschappelijke ligging en haar cultureel erfgoed is Beekdaelen bij uitstek een aantrekkelijke plaats om te genieten van natuur en landschap op basis van extensieve recreatie. Om de leefbaarheid in de kernen optimaal te houden is participatie van en inspraak door burgers zeer belangrijk en noodzakelijk! SAMEN NAAR DE KERN!

Wij maken daarom graag gebruik van uw inbreng en kennis. Als deze oproep u aanspreekt en u mee wilt doen, dan horen wij dit graag. Hebben wij uw interesse gewekt, dan kunt u natuurlijk ook lid worden van onze partij. Meldt u dus bij ons aan, bij ons bent u van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Hugo Schaffrath

fractievoorzitter

Ga naar

Social Media VERNIEUWINGSGROEP

Hier vindt u onze actuele informatie

CONTACT INFO

 

Facebook: @Vernieuwingsgroep

Email: kosterdelevin@gmail.com

KVK: 40189224

Bankrekening: NL83 RABO 0102 7309 70

Facebook