Inloggen

Secretariaat : Ben Kusters Bemelmansstraat 7,  6439 AW Doenrade   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Banknr NL83RABO0102730970

 

 

 

 

 

 

Welkom op onze website.

Het verheugt ons dat u geïnteresseerd bent in de Schinnense politiek en in het bijzonder in de Vernieuwingsgroep (VG).  De VG is in 1970 opgericht in de voormalige gemeente Oirsbeek en uitgegroeid tot de grootste partij van de gemeente Schinnen. De VG is niet  links of rechts georiënteerd maar is er voor alle inwoners van onze gemeente. Wij zijn de enige lokale politieke partij en hebben in tegenstelling tot de ander landelijke partijen die in Schinnen vertegenwoordigd zijn geen bemoeienissen van bovenaf. De VG stelt de Schinnense burger in het middelpunt van de politieke agenda. Naar onze mening moet de (gemeente) politiek dusdanig functioneren dat elke inwoner van Schinnen zich in onze gemeente thuis kan voelen. De verenigingen met hun vrijwilligers zijn de smeerolie en hebben een belangrijke functie in onze gemeenschap en samenleving.

Schinnen is een groene gemeente en dit moet naar onze mening vooral zo blijven.  Door haar bijzondere landschappelijke ligging en haar cultureel erfgoed is onze gemeente bij uitstek een aantrekkelijke plaats om te genieten van natuur en landschap op basis van extensieve recreatie. Het verder uitbreiden van fiets- en wandelroutes, zitbankjes enerzijds maar ook het verder in  kaart brengen van alle wandelpaden en mogelijkontbrekende verbindingen krijgen steeds meer vorm.De komende tijd is van essentieel belang voor de gemeente Schinnen als ook voor haar burgers. De landelijke politieke partijen hebben de afgelopen jaren drastische bezuinigingen doorgevoerd en meer taken bij de gemeente neergelegd. De uitvoering van taken zijn weliswaar bij de lokale overheid neergelegd en omdat het geld ontbreekt zijn onpopulaire maatregelen genomen om de financiën op orde te houden.De komende jaren zullen de bezuinigingen doorgang moeten vinden.
Om de leefbaarheid in de zes kernen optimaal te houden werken we aan de uitvoering van dorpsontwikkelingsplannen. Om alle taken efficiënt en financieel verantwoord uit te voeren gaat samenwerking met andere gemeenten in de nabije toekomst een grote rol spelen. Bij dit alles is participatie en inspraak van en door burgers zeer belangrijk en noodzaak! Wij maken graag gebruik van uw inbreng en kennis. Als u deze oproep aanspreekt en u mee wilt doen dan horen wij dit graag. Hebben wij uw interesse gewekt kunt U natuurlijk ook lid worden van onze partij. Meld u dus bij ons aan, bij ons bent u van harte welkom.

De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart met als thema de KERN centraal zijn zeer sucsesvol verlopen. Met een dikke zes van de vijftien raadszetels en twee wethouders in het college gaan wij weer aan de slag. Met dank aan onze kiezers blijven we wederom de grootste partij in de gemeente Schinnen.

 

Met vriendelijke groet,
Hugo Schaffrath Fractievoorzitter Vernieuwingsgroep 

Beijlkensweg 76 / 6438 KB Oirsbeek

06 27821174 /   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Laatste Nieuws

Aftreden wethouder Jan Hermans

 

De fractie van de Vernieuwingsgroep, betreurt het ingediendeontslag van wethouder Jan Hermans maar respecteert zijn besluit. Hij heeft deze beslissing uiteindelijk genomen in het algemeen belang van de gemeente Schinnen en komt voort uit het feit dat hij niet meer naar behoren de belangen kon behartigen.

Jan heeft collegiaal over zaken gesproken en daarbij niet de intentie gehad informatie naar buiten te brengen of mensen te beschadigen en daarbij heeft hij niet gelekt. Sterker nog hij heeft dit besproken binnen het collegiaal bestuur van het college. Daar tegenover is de vertrouwelijke informatie die in de krant heeft gestaan (“Receptierel”) door iemand anders wel bewust gelekt en naar buiten gebracht met het doel mensen te beschadigen. Dit laatste betreuren wij ten zeerste. Het is jammer dat deze persoon het eigen belang voorop stelt wat tot politieke onrust heeft geleid.

We hebben Jan ervaren als een open, toegankelijk, persoonlijk betrokken en gedreven bestuurder die zijn wethouders functie met passie uitvoerde. Wij betreuren het dat hem het functioneren bewust onmogelijk is gemaakt. De Vernieuwingsgroep is zich ervan bewust dat er hard gewerkt dient te worden om de gemeente Schinnen ook de komende jaren op een gedegen en waardige wijze te besturen. Zeker in een tijd waarin gemeenten de belangrijke uitdaging van de transformatie in het sociale domein moeten waarmaken.

Op dit moment zijn wij dan ook serieus op zoek naar een opvolger die de capaciteiten heeft om snel en adequaat in de functie te stappen. Een eerste gesprek heeft inmiddels met een aantal personen plaatsgevonden. Wij wensen Jan heel veel sterkte de komende tijd en bedanken hem voor zijn inzet als wethouder in de afgelopen ruim 5 jaar. Mede door zijn deelname in het college en zijn inzet voor Schitterend Schinnen en haar burgers hebben wij veel positiefs zien gebeuren in de kernen en buitengebieden. Zoals de vele nieuwe wandelpaden en natuurverbindingen. Hij blijft de fractie ondersteunen en daar zijn wij blij mee.

 

Hugo Schaffrath, fractievoorzitter ​​Vernieuwingsgroep

 

 

 

Zoeken